Obec Měňany - úřední deska

O obci Měňany

Z historie

První zmínka o obci Měňany pochází z 10. století. Původní název obce byl Jměňany – od slova jmění – tzn., že zde žili bohatí lidé.

Během století obec různě měnila majitele. Ves se rozdělila na části, které patřily ke dvoru Liteňskému a k obci Berounské. V době poddanské náležely Měňany 4 stranám – Litni, Berounu, Královu Dvoru a Praskolesům.

Z roku 1772 se nachází v kapličce zvonek, který nese jména starších obce a verš. V roce 1794 byl postaven špíchar na kontribučenské obilí.Živelné pohromy jsou spjaty s léty 1834-1835, 1837, 1839, 1872, 1885 a 1889. Ve vsi bylo též mnoho velkých požárů.

Na návsi stojí kaplička z roku 1836. Zhoubnou povodeň v Měňanech připomíná kamenný křížek u cesty s datem 1865.Ze současné doby

K obci Měňany patří obec Tobolka a má asi cca 300obyvatel. Obec Měňany je od roku 2007 centrálně vytápěna obecní kotelnou na biomasu.